Naruto To Boruto: Shinobi Striker – “I Finally Got A Match!”…And it Sucks? – (Trigger Warning)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker – “I Finally Got A Match!”…And it Sucks? – (Trigger Warning)

Tutoriales Juegos @Juegos 0

I finally got into another match and wow, it’s terrible…

Please Follow “GOH GAMER” here:

Naruto To Boruto: Shinobi Striker – “I Finally Got A Match!”…And it Sucks? – (Trigger Warning)